Model EKG80 - Rozbalenie a prvé spustenie

Model EKG80 - Základné funkcie

Model EKG80 - Inštalácia aplikácie SmartHealth

Model EKG80 - Nastavenie aplikácie SmartHealth

Model EKG58 - Videonávod na použitie

Model EKG58 - Videonávod kalibrácie a merania EKG

Prílohy: