Pri kúpe EKG hodiniek Smart náramok ZDARMA

Aký je prínos merania EKG a ostatných funkcií?


Meranie EKG pomocou hodiniek vyhodnocuje fibriláciu predsiení, čo je bežná forma poruchy srdcového rytmu. Podľa odhadov ňou trpí približne 33,5 milióna ľudí po celom svete a je častou príčinou srdcových problémov, ku ktorým patria krvné zrazeniny, zlyhania srdca či infarkt.
Meranie EKG pomocou hodiniek trvá 30 sekúnd a treba ho vykonávať v pokojnom stave.

V rámci merania stačí iba špičkou prsta, resp. špičkami prsta zľahka držať vyznačenú časť hodiniek. Z toho vyplýva, že EKG si môžete merať iba manuálne, automatický režim nie je z logických príčin k dispozícii. Výsledkom merania je informácia, či máte bežný, pravidelný tlkot srdca alebo fibriláciu, ak srdce tlčie nepravidelne. Výsledok merania EKG si môžete uložiť do PDF súboru a ukázať ho svojmu lekárovi, čo umožňuje včasnú diagnostiku prípadných ochorení srdca..

Rovnako meranie ostatných základných parametrov ako teplota, pulz a tlak sú nemenej dôležité pre monitorovanie zdravotného stavu jednotlivca. Tieto parametre sa dajú merať automaticky a sú dokonca kontrolovateľné na diaľku. Stačí zaregistrovať sa v aplikácii v Slovenčine a označiť a potvrdiť svojich blízkych v aplikácii. Následne je možné kontrolovať uvedené parametre náhodne alebo v pravidelných intervaloch podľa uváženia. Tento postup je vhodný pri monitorovaní starších osôb, ktoré sa uvedeným meraniam nechcú, alebo nevedia venovať.