Pri kúpe EKG hodiniek Smart náramok ZDARMA

PORUCHY SRDCOVÉHO RYTMU – AKÉ SÚ RIZIKÁ?

Ako pracuje zdravé srdce?

Srdce je pozostáva zo štyroch dutín a to z dvoch predsiení a dvoch komôr. Funguje ako pumpa, ktorá zabezpečuje cirkuláciu krvi v organizme. Srdcová svalovina (myokard) v sebe kombinuje vlastnosti kostrového a hladkého svalstva. Je tvorená priečne pruhovanou srdcovou svalovinou, ktorá však nie je ovládateľná vôľou. Činnosť srdca je riadená autonomným nervovým systémom. Vlastné kontrakcie vznikajú v prevodovom systéme srdca. Pomocou elektrických impulzov sa dutiny v pravidelných intervaloch zmršťujú a tým pumpujú krv do organizmu.

V stene pravej predsiene sa nachádza sinoatriálny (SA) uzol, ktorý za fyziologických podmienok zabezpečuje pravidelný srdcový rytmus produkciou pravidelných elektrických výbojov. Elektrický impulz z SA uzla vstupuje do predsiení, vyvolá kontrakciu a pokračuje do atrio-ventrikulárneho (AV) uzla. AV uzol sa nachádza v pravej predsieni na hranici s komorou. Odtiaľ je elektrický impulz smerovaný cez Hissov zväzok, Tawarove ramienka a Purkyňove bunky do komôr kde spôsobí ich kontrakciu.

Každá odchýlka uvedeného srdcového cyklu môže znamenať ochorenie srdca!

Tachykardia – veľmi vysoká srdcová frekvencia nad 100 tepov/ minútu (u dospelých).
Tachykardie sú veľmi časté s rôznou závažnosťou, ktorá závisí od miesta vzniku v prevodnom systéme srdca a ďalších pridružených ochorení. Tachykardiu zaznamenávame aj pri zvýšenej fyzickej záťaži, alebo pri strese. Vyskytuje sa pri chudokrvnosti, ochoreniach štítnej žľazy, alebo pri niektorých vlastných ochoreniach srdca. Môže vyústiť až do poruchy srdcového rytmu, ktorá môže človeka ohrozovať na živote.

Bradykardia – tepová frekvencia nižšia ako 60 tepov/minútu (u dospelých).
Príčinou bradykardie môže byť aj v porucha vedenia vzruchov, môže byť zámerne vyvolaná liekmi (antiarytmiká, beta-blokátory), pri ochoreniach štítnej žľazy, zvýšenom vnútrolebečnom tlaku, zápaloch a podobne. U mladých ľudí, zvlášť u športovcov, je známkou zdravého a silného srdca. Trénovaný organizmus je prispôsobený na väčšiu telesnú záťaž a srdce je dosť silné, aby pumpovalo potrebné množstvo krvi do tela aj s nižšou tepovou frekvenciou.

Srdcové arytmie - je označenie pre poruchy srdcovej frekvencie, srdcového rytmu, šírenie vzruchu v srdci, alebo ich kombinácie.
Medzi srdcové arytmie patria aj fibrilácie predsiení a komôr.

Fibrilácia predsiení.
Fibrilácia predsiení je najčastejšou formou arytmie, ktorá je spojená so zvýšenou chorobnosťou aj úmrtnosťou. Pre fibriláciu predsiení sú charakteristické tzv. chaotické elektrické impulzy. Pri takomto stave predsiene pracujú mimoriadne rýchlo a nepravidelne.

Následkom fibrilácií krv v predsieni srdca prúdi pomalšie a má tendenciu zrážať sa. Ak sa krvná zrazenina z predsiene odtrhne, putuje do krvného riečiska z ktorého sa môže dostať do mozgu a môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu. Ak sa krvná zrazenina dostane do končatín môže spôsobiť ischémiu končatín. Aby nedošlo k týmto komplikáciám pacienti sú liečení liekmi s protizrážanlivými účinkami.