Pri kúpe EKG hodiniek Smart náramok ZDARMA

hodinky s funkciou merania EKG

NOVINKA
Modely EKG450 a EKG540 sú v českom jazyku, aplikácia v mobile je v slovenčine
 


 
 
 

MERANIE EKG KEDYKOĽVEK POMOCOU INTELIGENTNÝCH EKG HODINIEK

Čo sa skrýva pod skratkou EKG?

  • EKG je skratka pre elektrokardiografiu. EKG monitoruje elektrickú aktivitu srdca a zobrazuje ju v podobe elektrokardiogramu
  • bližšie informácie ako pracuje srdce nájdete v článku Poruchy srdcového rytmu – aké sú riziká?
  • umožňuje odhaľovať srdcové arytmie, hlavne nebezpečnú fibriláciu predsiení

 

Preventívne meranie EKG, prečo je potrebné?

  • včasná diagnostika srdcových arytmií
  • prevencia trombóz a cievnej mozgovej príhody

 

Riziká neskorého záchytu fibrilácie predsiení

  • fibrilácia predsiení môže prebiehať nepozorovane, prináša však riziko vážnych zdravotných komplikácií
  • počas fibrilácie predsiení vzniká riziko tvorby krvných zrazenín, ktoré môžu byť uvoľnené do krvného obehu a spôsobiť trombózu
  • ak sa krvná zrazenina dostane do mozgu môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu
  • v prevencii trombóz sú nasadzované lieky ovplyvňujúce krvnú zrážanlivosť
  • včasná diagnostika fibrilácií predsiení Vás môže upozorniť na vážny zdravotný problém