Pri kúpe EKG hodiniek Smart náramok ZDARMA

Model EKG80 - Rozbalenie a prvé spustenie

Model EKG80 - Základné funkcie

Model EKG80 - Inštalácia aplikácie SmartHealth

Model EKG80 - Nastavenie aplikácie SmartHealth

Model EKG80 - Meranie zdravotných parametrov

Model EKG80 - Kalibrácia krvného tlaku

Prílohy: